Sayıyı ondalık ve binlik olarak bölmeye yarar.
Kullanımı :

number_format(sayi,ondalık hane sayısı, 'ondalık ayıracı', 'binlik ayıracı');

Örnek :

$sayi = 14000;
number_format($sayi,2,'.',');

Ekran Çıktısı :
14,000.00

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?